Fantastický úspech Bethlenky v celoslovenskom kole recitačnej súťaže

Dňa 6.6.2023 sme sa zúčastnili celoslovenského kola recitačnej súťaže Puškinov deň, ktorá sa konala v malebnej slovenskej obci. Zúčastnili sa jej recitátori z najrôznejších kútov nášho krásneho Slovenska. Naše recitátorky excelentne reprezentovali Bethlenku. SOFIA MÁRIA KASÁŠOVÁ (9.A) obsadila obdivuhodné PRVÉ MIESTO v 2. kategórii poézie a EMMA KASÁŠOVÁ (6.C) v 2. kategórii monodrámy získala úžasné PRVÉ MIESTO. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme im za skvelú reprezentáciu našej Bethlenky, mesta a okresu Nové Zámky a Nitrianskeho kraja!