Fantastický úspech našej žiačky v celoslovenskom kole literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dňa 25.05.2023 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Naša Bethlenka sa pravidelne zapája do tejto obľúbenej literárnej súťaže. Spomedzi veľkého množstva prác, ktoré súťažiaci napísali, porota ocenila aj prácu našej žiačky SOFIE MÁRIE KASÁŠOVEJ (9. A). V kategórii 2B získala Cenu primátora mesta Nové Zámky. Vo svojej práci zaujala vrúcnym vzťahom k histórii, originalitou prejavu, pozitívnym vzťahom k mestu Nové Zámky a k významnej osobnosti, ktorá tu pôsobila.
Sofinke srdečne blahoželáme a veľmi pekne jej ďakujeme za excelentnú reprezentáciu našej Bethlenky, mesta, okresu Nové Zámky a Nitrianskeho kraja počas celého štúdia na našej škole. Vďaka patrí aj pani učiteľke Mgr. A. Plhákovej.
Sofi, ďakujeme a prajeme Ti veľa zdravia, šťastia a úspechov na strednej škole! Sme na Teba veľmi hrdí!