Fantastický úspech našich recitátoriek v krajskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...2023

Dňa 09.02.2023 sme zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže v interpretácii kresťanskej poézie a prózy ...a Slovo bolo u Boha... v Základnej škole Don Bosca v Topoľčanoch. Vo veľkej konkurencii detí sa rozhodne nestratili naše recitátorky. Emma Kasášová (VI.C) obsadila krásne druhé miesto v 3.kategórii - poézie a tretie miesto v 3. kategórii - prózy. Skvelé umiestnenie získala aj Sofia Mária Kasášová (IX.A), ktorá obsadila tretiu priečku v 4. kategórii - prózy. Obom našim recitátorkám srdečne blahoželáme a ďakujeme im za excelentnú reprezentáciu našej Bethlenky a mesta Nové Zámky. Prajeme im veľa zdravia a radosť z interpretácie umeleckých textov!❤️

PaedDr. Oľga Kasášová