Fantastický úspech v krajskom kole recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

Dňa 08.02.2024 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese spirituálnej poézie a prózy ...a Slovo bolo u Boha... v Základnej škole sv. Don Bosca v Topoľčanoch. Našu školu reprezentovali dve recitátorky. Viktória Kádeková (5.C) vzorne reprezentovala Bethlenku. Emma Kasášová (7.C) v IV. kategórii - v próze obsadila prekrásne druhé miesto.
Emmke srdečne blahoželáme a obom dievčatám ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy, mesta a okresu Nové Zámky.