Fantastický úspech v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022

Dňa 03.05.2022 sa uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovala víťazka okresného kola Emma Kasášová (5.C), ktorá súťažila v druhej kategórii poézie. V obrovskej konkurencii recitátorov z celého Nitrianskeho kraja sa naozaj nestratila. Obsadila nádherné prvé miesto, čím si zabezpečila postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 22.06.2022 - 25.06.2022 v Dolnom Kubíne. Emmke srdečne blahoželáme! Nesmierne sa tešíme z jej úspechu a prajeme jej  veľa ďalších! Ďakujeme za excelentnú reprezentáciu Bethlenky, mesta Nové Zámky a Nitrianskeho kraja. Regionálnemu osvetovému stredisku v Nových Zámkoch ďakujeme za profesionálnu organizáciu súťaže.

PaedDr. Oľga Kasášová