Fantastický úspech v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023

Dňa 04.05.2023 sa v priestoroch Domu kultúry Kovak v Nových Zámkoch uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023. Našu školu skvele reprezentovala žiačka 6. C triedy Emma Kasášová, ktorá v druhej kategórii poézie obsadila krásne 2.miesto. Emmke srdečne blahoželáme a veľmi pekne ďakujeme za fantastickú reprezentáciu školy, mesta a okresu Nové Zámky. Prajeme jej veľa zdravia a úspechov v ďalších súťažiach!
PaedDr. Oľga Kasášová