Fantastický úspech v okresnom kole Matematickej olympiády

Základná škola na Ulici G. Bethlena v Nových Zámkoch sa pravidelne zapája do rôznych súťaží  a olympiád. Výnimkou nie je ani súťaž matematických talentov, kde si mali možnosť medzi sebou zmerať sily najlepší matematici z okresu Nové Zámky. Naši žiaci sa zúčastnili 71. ročníka Matematickej olympiády.

Bystrí a pracovití piataci sa naozaj nesmierne zodpovedne a dlhodobo pripravovali, o čom svedčí aj ich celkové umiestnenie.

Peter Csikós /V.A/, Emma Kasášová /V.C/ a Daniel Žingor /V.C/- skvele zabodovali a v okrese sa umiestnili na prvej priečke s rovnakým počtom bodov - s tými najšpičkovejšími matematikmi v kategórii Z5. Úspešným riešiteľom bol aj Milan Eliáš /V. A/.

Vďaka za precíznu prípravu patrí pánovi zástupcovi pre 2. stupeň Mgr. Róbertovi Jonášovi a pani učiteľke Mgr. Ľuboslave Kajanovej.

Našim skvelým a šikovným deťom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa zdravia a ďalších úspechov! Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej Bethlenky.

PaedDr. Oľga Kasášová