Fantastický úspech v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022

Dňa 30.3.2022 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022. Našu školu reprezentovala v I. kategórii poézie Petra Dekanová (4.A). V II. kategórii sme mali zastúpenie dvoch recitátorov. V próze sa na krásnej druhej priečke umiestnil Tomáš Chmelo (6.B). V poézii si víťazstvo odniesla Emma Kasášová (5.C), čím si zabezpečila postup do krajského kola. Recitátorom ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej Bethlenky. Tomimu i Emmke srdečne blahoželáme! ROS v Nových Zámkoch ďakujeme za profesionálnu organizáciu súťaže. Emmke prajeme veľa šťastia v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022! 

PaedDr. Oľga Kasášová