GIVING TUESDAY

Komunitné centrum KOMPAS v spolupráci s Mestom Nové Zámky pod záštitou Nadácie PONTIS po tretíkrát organizujú v rámci celosvetového Dňa darovania GIVING TUESDAY zbierku trvanlivých potravín pod heslom Pomoc núdznym Novozámčanom. Zbierka je určená ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Zbierka potravín je príležitosťou ukázať silu ľudskosti. Gesto, ktoré stojí pár eur, pomôže mnohým zmierniť neľahkú životnú situáciu. 

Preto si dovoľujeme osloviť Vás, občania, firmy a organizácie v mene mesta Nové Zámky, občianskeho združenia KOMPAS a v mene núdznych rodín a jednotlivcov o zapojenie sa do tohto projektu. Celodenná zbierka potravín a drogérie sa uskutoční dňa 1. decembra 2020.

Bližšie informácie o projekte a o odberných miestach budú zverejnené na:

https://www.facebook.com/komunitne-centrum-kompas-

Vyzbierané množstvo potravín a drogérie bude spravodlivo rozdelené v zmysle Zásad poskytovania pomoci občanom mesta Nové Zámky v sociálnej výdajni SoVA a v Komunitnom centre KOMPAS so sídlom na Pribinovej 3, 940 02 Nové Zámky.

V prípade doplňujúcich otázok je možné sa obrátiť na pána Milana Presburgera z komunitného centra: 0918 707 431.

Všetkým darcom vopred veľmi ĎAKUJEME.