Historická premiéra žiakov našej školy na medzinárodnej skúške Cambridge B1 PET

Dňa 15. júna 2022 sa 17 žiakov našej školy po prvýkrát zúčastnilo medzinárodnej skúšky Cambridge B1 PET, ktorá sa uskutočnila v International House v Bratislave. Žiaci sa na skúšku počas celého školského roka pripravovali na krúžku Cambridge pod vedením Mgr. Mokrášovej a Mgr. Kuttnera.

Skúška pozostávala z písomnej časti, v ktorej museli žiaci preukázať svoje vedomosti a zručnosti pri čítaní s porozumením a počúvaní s porozumením, ako aj v slovnej zásobe a gramatike. Nasledovalo písanie slohu. Žiaci si mali vybrať dve témy, o ktorých v časovom limite -  jedna hodina-  napísali slohovú prácu dodržiavajúc dané kritériá. Na záver žiaci preukázali svoje mimoriadne komunikačné kompetencie v ústnej časti pri opise obrázkov a diskusii na danú tému.

Výsledky skúšky sa žiaci dozvedia v priebehu 10 týždňov a všetkým držíme palce, aby dosiahli svoj cieľ a získali medzinárodne platný certifikát s úrovňou B1.