Historický úspech Bethlenky - máme úspešnú riešiteľku v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády!

V dňoch 5.-7.mája 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády. Po dvoch rokoch dištančnej formy súťaže sa celoslovenské kolo uskutočnilo prezenčne v Hoteli Družba v Bratislave. Našu školu reprezentovala Sofia Mária Kasášová (VIII.A), ktorá po dvoch obhájených víťazstvách v okresnom a krajskom kole v D kategórii (žiaci 8. ročníkov ZŠ), odprezentovala svoje vedomosti pred celoslovenskou komisiou. Test pozostával z učiva 8. ročníka a obsiahlej monotematickej časti o UNESCO pamiatkach Slovenska. Sofia sa v náročnej konkurencii najlepších znalcov histórie z radov študentov vôbec nestratila a stala sa úspešnou riešiteľkou. Veľmi sa tešíme z jej úspechu a ďakujeme za excelentnú reprezentáciu školy, mesta Nové Zámky a Nitrianskeho kraja. Sofi, prajeme Ti veľa ďalších úspechov v rozvíjaní Tvojho všestranného talentu!

Autorka článku: Mgr. Stanislava Kuttnerová