Historický úspech Bethlenky... Máme úspešnú riešiteľku v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 10. 02. 2023 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde nás reprezentovala víťazka okresného kola - naša žiačka Sofia Mária Kasášová /IX.A/.
Olympiáda pozostávala z troch častí: z testu - čítania s porozumením, transformácie textu a rečníckeho prejavu.
Naša Sofinka preukázala excelentné vedomosti a rozhodne nestratila sa v krajskom kole olympiády. Stala sa úspešnou riešiteľkou a obsadila krásnu 5. priečku, čo svedčí o jej skvelých poznatkoch zo slovenčiny a literatúry.

Sofinke želáme veľa zdravia a ďalších úspechov! Ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej Bethlenky, mesta a okresu Nové Zámky.