Historický úspech Bethlenky v celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády

V dňoch 5. - 6. mája 2023 sa v Hoteli Družba v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu tu už po druhýkrát reprezentovala Sofia Mária Kasášová (9.A), ktorá postúpila zo zlatej priečky krajského kola, čo znamená, že bola najúspešnejšou deviatačkou Nitrianskeho kraja v tejto súťaži. Sofia aj v celoslovenskom kole excelentne obstála v teste pozostávajúcom z dvoch častí - úloh učiva 9. ročníka a monotematickej časti venovanej rozsiahlej histórii vedy a techniky. Získala 93,5 boda z maximálneho počtu 100 bodov, čo jej zabezpečilo štvrté miesto v súťaži a stala úspešnou riešiteľkou. Bodový rozdiel medzi 1.- 4.miestom bol iba dva body. Za zmienku stojí fakt, že od bronzovej priečky ju delilo iba 0,5 boda. Sofinke srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za fantastickú reprezentáciu školy, mesta a okresu Nové Zámky a Nitrianskeho kraja. Zároveň jej prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole!
 
Autorka článku: Mgr. Stanislava Kuttnerová