Historický úspech Bethlenky v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2021

Dňa 30. 09. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 67. ročníka postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2021.

Prvýkrát ho realizovalo Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch. Vďaka patrí organizátorom, porotcom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k profesionálnemu priebehu súťaže. Napriek zložitej pandemickej situácii sa  súťaž uskutočnila online formou cez aplikáciu ZOOM.

Našu školu reprezentovala recitátorka Emma Kasášová, žiačka V. C triedy, ktorá do krajského kola recitačnej súťaže postúpila ešte v minulom školskom roku v kategórii prózy.

Mala možnosť sa popasovať s rovesníkmi z celého Nitrianskeho kraja, ktorí boli naozaj silní súperi.

Naša Emmka bojovala nesmierne statočne, čo ohodnotila aj porota a v konečnom hodnotení skončila na krásnom druhom mieste s návrhom na postup poroty do celoslovenského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa bude konať koncom októbra.

Našej reprezentantke srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v najvyššom kole súťaže.

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu Bethlenky, nášho mesta, okresu Nové Zámky a Nitrianskeho kraja.

 

PaedDr. Oľga Kasášová