Hudobná výchova trochu inak....

V dňoch  15.5. a 16.5. sme sa zúčastnili  výchovného koncertu v priestoroch  koncertnej sály ZUŠ Nové Zámky.  Jednotlivé vystúpenia prítomným žiakom  priblížili rôznorodosť  aktivít, ktoré ZUŠ žiakom poskytuje.

Prítomní  pedagógovia interaktívnym  spôsobom   zapojili prváčikov, spoločne si zaspievali, vyskúšali rytmické i ostatné hudobné nástroje.

Takto  vytvorili skvelú atmosféru a možno prebudili  záujem   detí venovať  sa spevu,  alebo naučiť sa hrať  na hudobný nástroj . 

Žiaci  I.A, I.B, I.C, II.A a  tr.p.  učiteľky.