Dnes naši štvrtáci vycestovali na exkurziu do blízkej hvezdárne v Hurbanove. Zaujímavosťou tejto hvezdárne je, že od roku 1983 svojim návštevníkom umožňujú navštíviť aj planetárium, do ktorého sa žiaci veľmi tešili. S veľkým očakávaním počúvali zaujímavé rozprávanie zamestnancov planetária, ktorí ich previedli po priestoroch hvezdárne, umožnili im pozrieť sa na oblohu cez ďalekohľad v observatóriu a nakoniec si vypočuli a pozreli nádhernú scenériu oblohy a súhvezdí, slnečnej sústavy, vesmírnych objektov, ktoré sa nachádzali nad ich hlavami. Žiaci si odniesli domov mnoho informácií a skvelý zážitok z hviezdneho divadla.

Autor: Mgr. Jana Siposová, PhD.