Hviezdoslavov Kubín 2024

Dňa 16. 01. 2024 sa v priestoroch našej Bethlenky uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v interpretácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2024. Zúčastnili sa ho žiaci z rôznych ročníkov. Naši recitátori sa veľmi zodpovedne pripravovali a aj pred samotnou súťažou drilovali texty od rôznych autorov.

Trojčlenná porota mala neľahkú prácu, aby vybrala tých najlepších.
Napokon bol jej verdikt nasledovný:
1.kategória – poézia:
1. miesto: Simona Zemaneková
2. miesto: Viktória Kišová
3. miesto: Brunko Slovák
 
1. kategória – próza:
1. miesto: Johanka Tóthová
2. miesto: Adela Maslenová
3. miesto: Adrián Kurucz
 
2. kategória – poézia:
1. miesto: Viktória Kádeková
2. miesto: Sarah Stanková
3. miesto: Marco Szűcs
 
2. kategória – próza:
1.miesto: Tereza Széplakyová
 
3. kategória – poézia:
1.miesto: Emma Kasášová
2. miesto: Lucia Laurová
 
3. kategória – próza:
1.miesto: Dominika Lampertová
2. miesto: Tereza Poništová
3. miesto: Tomáš Chmelo
3. miesto: Daniela Szuszeková
 
Veľmi sa tešíme, že naše deti javia záujem o interpretáciu textov, čím si cibria pamäť a odovzdávajú posolstvo prostredníctvom umeleckých textov svojim poslucháčom. Vďaka patrí všetkým deťom, ktoré sa do súťaže zapojili a preniesli nás – vďaka literatúre – do umeleckého sveta. Ďakujeme porote aj pani učiteľkám, ktoré deti pripravovali a postarali sa o príjemné dopoludnie strávené v našej školskej knižnici.
Postupujúcim deťom želáme v obvodnom kole veľa šťastia!