Hypericum 2022

24.5. 2022 prebehla v SEV Dropie environmentálna pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum. Bol to 22. ročník súťaže pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorí prišli z okresov Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Senec, Senica a Bratislava. Účastníci z 10 základných škôl mali možnosť v 3-členných družstvách ukázať svoje vedomosti v oblasti botaniky, zoológie, klimatických zmien a environmentálnych problémov Žitného ostrova. Všetky oblasti boli zastrešené ústrednou témou NATURA 2000 a opatreniami na ochranu flóry a fauny.

Súčasťou súťaže bola aj praktická časť, ktorú družstvá realizovali na pôde svojich škôl, resp. obcí. V nej mali žiaci za úlohu uskutočniť opatrenie na ochranu vtáctva v sídlach – nájsť sklené plochy, kde dochádza k nárazom vtákov do týchto plôch.

Aj naše žiačky sa aktívne zapojili do realizácie tohto opatrenia, zapojili aj svojich spolužiakov, ktorí vlastnoručne nálepky lepili. Náš tím pozostával zo šikovných ôsmačok Sofie Márie Kasášovej, Sáry Gičovej a piatačky Emmky Kasášovej.

Súťaže Hypericum sme sa zúčastnili ako škola po prvýkrát a v konkurencii šikovných tímov z regiónu sme sa umiestnili na 6.mieste.

Veríme, že o rok sa tejto mimoriadne zaujímavej súťaže opäť zúčastníme a umiestnime sa ešte lepšie.

RNDr. E. Garbanová