Počasie ako na objednávku, radostná nálada, na hlavách indiánske čelenky a prváci z Bethlenky sa vybrali ,,Indiánskym chodníčkom."

Trasa viedla po hrádzi na Čerešňovej ulici a „Indiánov“ čakalo množstvo športových súťaží v lone novozámockej prírody. Najprv sa museli ubrániť v hustom lese pred nepriateľom, potom preskakovali netradičný potôčik, hádzali na cieľ, zbierali loptičky roztrúsené v tráve a na záver hľadali ukrytý poklad. Boli nesmierne šikovní a po každej súťaži si zbierali body v podobe indiánskej pečiatky. Okrem nádherného počasia nás celou cestou sprevádzali poletujúce pavučinky Babieho leta a spokojné úsmevy na tvárach detí naznačovali, že sa im indiánske popoludnie veľmi páčilo.

Sme radi, že v dnešnej náročnej dobe sme mohli zrealizovať tradičnú jesennú akciu ŠKD ,,Indiánskym chodníčkom" a obohatiť deti o nezabudnuteľné zážitky.

Autor: Mária Beranová