Informácia pre rodičov ohľadom školského stravovania na šk. rok 2020/2021

Úhrada stravného sa týka všetkých prvákov + nových stravníkov
Jednorázový príspevok na stravovanie vo výške 20,00 eur /do vyčerpania v prípade neodhláseného obeda/.
Režijný poplatok vo výške 2,00 eur za mesiac /september – december 2020, t.j. spolu 8,00 eur/.
 
Preplatky z príspevku ako aj z režijných poplatkov sa automaticky prenášajú na ďalší školský rok. Vzniknutý preplatok zasielam späť na účet rodičom tých žiakov, ktorí ukončujú návštevu našej školy/deviaty ročník, prechod na inú ZŠ, ukončenie stravovania/.
 
Žiaci 2. až 9. ročníka
Šek na stravu obdrží iba ten stravník, ktorému prenesený preplatok z júna 2020 nepostačí na uvedené 4 mesiace /september – december 2020 tzv. dorovnanie.
 
V prípade otázok sa prosím obráťte na mňa v pracovnom čase na tel. čísle 035/6411186, 035/6913314
Ďakujem za pochopenie
Filová Silvia – vedúca ŠJ