Škola bude počas letných prázdnin otvorená na vybavovanie najdôležitejšej administratívnej agendy.
Potvrdenia o dochádzke do školy, uložené vysvedčenia, či sadu učebníc si môžete vyzdvihnúť každý
pracovný deň v čase od 9,00 do 12,00 hod.