Jazykové vzdelanie na Bethlenke

Základná škola na Ulici G. Bethlena od svojho vzniku kládla veľký dôraz na vyučovanie anglického jazyka. Tento trend si škola zachováva do dnešnej doby, získala certifikát “Európska značka pre jazyky” od Európskej komisie v Bruseli. Snaží sa pri vyučovaní cudzích jazykov držať krok s dobou a používať najmodernejšie a najinteraktívnejšie didaktické prostriedky vo vyučovacom procese.