Knihy do škôl

Tento októbrový pondelok sme si tradične pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý oslavujú takmer na celom svete. Tento deň je oslavou všetkých školských knižníc, či už malých ako máme my na našej škole alebo veľkých ako majú univerzity. Pre našich žiakov je vzácna každá jedna kniha, po ktorej s radosťou siahajú a s úsmevom i hĺbavým pohľadom sa do nej vnárajú a prežívajú príbeh, ktorý čítajú. Žiaci sa spolu s pani učiteľkami zapojili do rôznych zaujímavých aktivít, ktoré si samozrejme spríjemnili krásnymi knihami. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je, aby si žiaci udržali a rozvíjali lásku ku knihám, aby bola kniha pre nich zdrojom fantázie a tvorivosti, a aby im navštevovanie knižnice vydržalo až do dospelosti. Veríme, že sme spolu opäť prežili zaujímavý a pekný deň.

Mgr. Jana Siposová, PhD.