Krajské kolo rečníckej súťaže Štúrov Zvolen 2021

Dňa 15. 10. 2021 Krajské osvetové stredisko v Nitre zorganizovalo krajskú súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, za čo im patrí vďaka. Súťaž sa konala za prísneho dodržania protipandemických opatrení. Každá škola súťažila individuálne za dodržania OTP.

Našu školu reprezentovali dve žiačky Lucia Széplakyová a Sabina Madarászová z IX.A triedy. Obe dievčatá sa na súťaž veľmi poctivo pripravovali. Súťaž pozostávala z dvoch častí. Prvá spočívala z domácej prípravy. Úvahu predniesli pred trojčlennou porotou, ktorá posudzovala výkony všetkých súťažiacich.

V druhej časti si súťažiaci vyžrebovali tému z bohatej ponuky.  Vylosovaný  prejav si pripravili v priebehu 15 minút. Dievčatá využili stanovený čas na prípravu do poslednej minúty. Obe rečníčky podali obdivuhodné výkony. Lucku ocenila porota druhým miestom, k čomu jej srdečne blahoželáme! Vyhodnotenie súťaže sa konalo dištančne cez aplikáciu ZOOM.

Našim deviatačkám ďakujeme za skvelú reprezentáciu Bethlenky a mesta Nové Zámky. Želáme im veľa zdravia, šťastia a úspechov!

PaedDr. Oľga Kasášová