Krásny úspech na súťaži ŤUKNI 2024

Tak ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do jazykovej súťaže Jazykový kvet v sekcii ŤUKNI 2024. Náš talentovaný žiak , Marko Mituchovič z 9.A triedy, celý polrok usilovne pracoval na poviedke Heart of the Woods, kde preukázal svoje mimoriadne umelecké nadanie s využitím bohatej slovnej zásoby, jazykových prostriedkov, pútavého a zaujímavého deja, dialógov, priamej a nepriamej reči, a zároveň dodržal všetky kritériá predpísané porotou na zaradenie do postupového kola. Po zaslaní poviedky porota vybrala tie najlepšie práce, ktoré postúpili do celoslovenského finálového kola, kde Marko v silnej konkurencii  obsadil krásne 3. miesto. Markovi srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa tvorivých úspechov v jeho ďalšej literárnej tvorbe v anglickom jazyku.