Krúžky 2020/2021

Krúžky pre I. stupeň v školskom roku 2020/2021

  názov vedúci hodín čas miestnosť
1 Ochranárik Mgr. H. Takácsová 30h Utorok, 13.00 -14.00 1.A
2 Žihadielko Mgr. E.Zemková 30h Streda, 12.10  - 13.10  1.B
3 Fitdance Mgr. J.Siposová 30h Utorok, 13.00 - 14.00 1.C
4 Malý objaviteľ Mgr. M. Lyková 30h Utorok, 12.20 -13.20 2.A
5 Vševedko PaedDr. M.Šimoniková 30h Utorok, 13.00 - 14.00 2.B
6 Výtvarný krúžok PaedDr.G. Mizereová 30h Utorok, 13.00 - 15.00, párny týždeň 2.C
7 Ľudový tanec Mgr. S.Kraslanová 30h Utorok, 13.00 -14.00 3.A
8 Počítačový krúžok Mgr.A. Baloghová 30h Utorok, 13.00 -14.00 MMU/ŠUVT1
9 Tvorivé hry Mgr.M.Szabová 30h Utorok, 13.00 -14.00 3.C
10 Matematický krúžok Mgr.Š.Prešinský 30h Streda, 13.00 - 14.00 4.A
11 Záchranárik Mgr.K. Paulíková 30h Pondelok, 13.00 - 14.00 4.B
12 Malý kuchár Mgr.N.Šimonová 30h Utorok, 14.00 - 15.00 kuchynka
13 Let´s speak Mgr. Furmánková 30h ak prváci piatok 12.00 - 13.00,
ak druháci utorok 12.00 -13.00
UAJ 1

Krúžky pre II. stupeň v školskom roku 2020/2021

  názov vedúci čas
1 Matematický krúžok I / 9.a/ Kecskésová pondelok 14:05-15:35
2 Matematický krúžok II / 9.b/ Jonáš pondelok 14:05-15:35
3 Matematický krúžok III /9.c/ Kecskésová utorok 6:55-7:55
4 Zábavná fyzika Kajanová utorok 14:05-15:35
5 Krúžok digitálnych technológii Lampert štvrtok 14:05 -15:05
6 Preži v prírode  Garbanová štvrtok 14:05-15:35 
7 Školská kapela Valachová štvrtok 14:05 -15:05
8 Výtvarný krúžok Sedláčková  
9 Technický krúžok Macáková pondelok 14:05-15:30
10 Loptové hry Horňáčeková piatok 14:05-15:05 
11 Florbal chlapci 5.- 7. roč. Decsi štvrtok 14:05-15:05
12 Florbal reprezentanti Stejskal štvrtok 06:55-07:55
13 Florbal reprezentantky Mucha štvrtok 06:55-07:55
14 Slovenského jazyka I. /9.a/ Čarnická štvrtok 14:05-15:35 
15 Slovenského jazyka II. /9.b/ Kasášová utorok 14:05-15:35 
16 Slovenského jazyka III. /9.c/ Sedláčková utorok 14:05-15:35 
17 Slovenského jazyka IV. /5.b/ Kasášová pondelok 13:00-14:00
18 Dramatický krúžok Plháková neprítomná
19 Preži v prírode  Garbanová párny utorok 14:05 - 16:05
20 Záchranársky krúžok Garbanová nepárny utorok 14:05 - 16:05
21 Letom svetom internetom Stanková párny utorok 14:05 - 16:05
22 Biologiko - chemický krúžok Stanková nepárny utorok 14:05 - 16:05
23 Biologické všeličo /5.roč./ Trstenovičová pondelok 14:05 - 15:05
24 Varenie I bude určený utorok 14:05-16:05 nepárny týždeň
25 Varenie II bude určený utorok 14:05-16:05 párny týždeň
26 Pečenie I bude určený štvrtok 14:05-16:05 nepárny týždeň
27 Pečenie II bude určený štvrtok 14:05-16:05 párny týždeň
28 Tanečný  bude určený