Krúžok varenia a pečenia

V školskom roku 2022/2023 pracovali žiaci našej školy v rôznych záujmových útvaroch. Jedným z nich je aj krúžok varenia a pečenia, ktorého sa zúčastňovali žiaci 2.stupňa. V žiackej kuchynke sa zdokonaľovali v príprave jedál teplej i studenej kuchyne, slaných i sladkých dobrôt, vyskúšali si pečenie na rôzne slávnostné príležitosti, oboznámili sa s tradičným jedlami slovenskej kuchyne či iných národných kuchýň. Krúžok sme ukončili obľúbenou pizzou. Ďakujeme RZ Bethlenko za podporu činnosti krúžku počas školského roka.
 
Mgr. Stanislava Kuttnerová