Literárna exkurzia do Nitry

Často cestujeme za zážitkami a poznaním do ďalekých krajín a netušíme, aké poklady sa nachádzajú v našej blízkosti. So žiakmi 6. a 7. ročníka sme sa v rámci literárnej exkurzie vybrali do neďalekej Nitry, kde sme poznávali slávnu veľkomoravskú históriu. Na Nitrianskom hrade sme si vypočuli lektorský výklad, navštívili sme múzeum, kde sme sa dozvedeli o pôsobení Cyrila a Metoda na našom území, obdivovali sme Katedrálu sv. Emeráma  a v neposlednom rade sme vychutnávali krásne výhľady z hradu.

Navštívili sme i Diecéznu knižnicu umiestnenú v Kňazskom seminári svätého Gorazda pod Nitrianskym hradom, ktorá chráni jednu z najvzácnejších zbierok starých kníh na Slovensku. Jej počiatky siahajú až do 12. storočia a v súčasnosti obsahuje približne 66.000 zväzkov. Nachádza sa tu teologická literatúra, ale aj vzácne diela z histórie, filozofie, bibliografie, literatúry, pedagogiky, geografie, prírodných vied, práva, či jazykovedy. Najvzácnejšou časťou fondu sú však prvotlače, takzvané inkunábuly, teda knihy vytlačené do roku 1500.

Pred odchodom domov sme sa najedli a zabavili v obchodnom centre Mlyny.