Máme diplom v dejepisnej olympiáde

Aj napriek určitým obmedzeniam tohto obdobia nezabúdame na úspešných žiakov našej školy. Jednou z mnohých súťaží, v ktorých obsadili naši Bethleňáci popredné miesta, je aj dejepisná olympiáda, ktorej okresné kolo sa konalo ešte vo februári tohto školského roka. Úspešne nás reprezentovali viacerí žiaci, pričom najväčšiu radosť nám urobila naša žiačka Sofia Mária Kasášová zo VI.A triedy, ktorá obsadila  2. miesto. Dňa 10.6.2020 si na ZŠ Nábrežná prevzala diplom a ocenenie za tento krásny výsledok. Sofinke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v novom školskom roku!

Autorka článku: Mgr. Stanislava Kuttnerová