Matematická prechádzka po Nových Zámkoch pre deviatakov

V stredu 10.11. 2021 sa žiaci 9.A a 9.B našej Bethlenky zúčastnili zaujímavej outdoorovej aktivity - matematickej prechádzky - ktorá bola realizovaná v centre mesta Nové Zámky.

Žiaci pracovali s mobilnou aplikáciou MathCityMap, hľadali a následne riešili súbor matematických úloh na reálnych objektoch nášho mesta v reálnom prostredí. Úlohy sa nachádzali na pešej zóne a pri ich riešení používali meracie pomôcky a mobilný telefón na hľadanie jednotlivých úloh a  zapisovanie výsledkov.

Ďakujeme PaedDr. Veronike Bočkovej a Mgr. Kataríne Laššovej za nové skúsenosti a poznatky, že žiakom priblížili matematiku cez úlohy, priamo prepojené s reálnymi objektmi a  podporili ich komunikáciu a spoluprácu.

PaedDr. Beáta Macáková

VIDEO: https://www.facebook.com/bethlenka/videos/213129784230831