Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa každoročne koná 24.10.2023 sme na škole oslávili pripravenými aktivitami a divadelným spracovaním rozprávky Červená Čiapočka pre 1. ročníky a 2. ročníky v školskej knižnici. Naša školská knižnica poskytuje knižnično-edukačné služby a podporuje tak rozvoj kultúry a vzdelávania na pôde našej školy už od 1. októbra 1989. Na budúci školský rok tak oslávime jej krásne 35. výročie založenia.