Mimoriadne úspešná premiéra našej školy na súťaži English star

Dňa 17. júna 2021 sa 92 žiakov našej školy premiérovo zúčastnilo jedinej medzinárodnej súťaže konanej na Slovensku- English star, v ktorej si zmerali svoje vedomosti s rovesníkmi zo škôl na celom Slovensku. V nabitej konkurencii sa naši žiaci vôbec nestratili.

Na prvom stupni Romana Tlčinová (teraz IV.B) Filip Svoboda (teraz V.B) dosiahli 100% úspešnosť. Ďalších 60 žiakov z prvého aj druhého stupňa dosiahlo viac ako 80% úspešnosť a získalo diplom so zlatou medailou. Všetci účastníci z prvého stupňa získali na pamiatku pexeso.

Na druhom stupni patril medzi najúspešnejších žiakov Slovenska Eduard Manet (teraz VII.B), ktorý získal z testu 99% a vyhral za to pero na pamiatku. Najväčší úspech zaznamenal Ivan Polák (teraz VIII.B), ktorý sa stal najúspešnejším siedmakom na Slovensku, za čo vyhral nový mobilný telefón.

Tieto úspechy svedčia o mimoriadne vysokej úrovni výučby anglického jazyka na našej škole. Všetkým výhercom a zúčastneným blahoželáme, pretože už tým, že sa na súťaž prihlásili, prejavili svoj pozitívny vzťah k anglickému jazyku, prekonali strach a za to sú všetci v našich očiach víťazmi!

Veríme, že nadchádzajúci ročník súťaže opäť priláka množstvo súťažiacich, ktorí opäť preukážu svoje mimoriadne znalosti anglického jazyka.

Mgr. Roman Kuttner