Mimoriadny úspech našej školy v okresnom kole OAJ

Dňa 17. januára 2024 sa na pôde našej školy uskutočnil 34. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 67 žiakov z celého okresu. Bol pre nás mimoriadne úspešný. Súťaž pozostávala z 2 častí. Písomnú časť tvorili úlohy zamerané na slovnú zásobu, gramatiku, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením.

Po písomnej časti nasledovalo vyhodnotenie, pričom do ústnej časti postúpili len tí najlepší . V ústnej časti museli súťažiaci preukázať svoje schopnosti a kreativitu pri rozprávaní príbehu podľa obrázkov a v  rolovej hre.

Na olympiáde nás reprezentovali dvaja žiaci. V 1A kategórii (žiaci 5.-7. ročníka) Damián Juraj Janky (7.a), ktorý zvíťazil  v školskom kole a svoje mimoriadne kvality potvrdil aj v okresnom kole, kde v náročnej konkurencii skončil na veľmi peknom desiatom mieste a stal sa úspešným riešiteľom okresného kola. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) bol naším želiezkom v ohni Eduard Manet (9.b), ktorý zvíťazil v školskom kole a na okresnom kole sa v mimoriadne nabitej konkurencii nielenže nestratil, ale sa stal  absolútnym víťazom, ktorý bude našu školu reprezentovať na krajskom kole, čo sa už dávno z našej školy nikomu nepodarilo. V súčte obidvoch kategórií potvrdila naša škola mimoriadnu úspešnosť a pripravenosť našich žiakov konkurovať tým najlepším v celom okrese. Edovi budeme na krajskom kole všetci držať palce.

Na záver by sme sa chceli poďakovať RZ Bethlenko za finančnú podporu akcie, vďaka ktorej sme mohli zabezpečiť vysoký štandard pre súťažiacich aj sprevádzajúcich pedagógov, a tým v dobrom svetle spropagovať našu školu. Takisto vyslovujeme veľké poďakovanie pekárni Orémusz Bánov za sponzorské zabezpečenie pečiva pre súťažiach a ich doprovod.