Parádne projekty z prvouky

Čierny mravec, žltá včielka,
u druhákov radosť veľká.
Na prvouke bádali,
vedomosti zbierali.
Včela tá je užitočná,
na kvietku nás všetkých počká.
Mravčekovia pochodujú,
zásoby si pripravujú.
Druháci už prezentujú,
projekty Vám ukazujú.

Žiaci z 2.A triedy sa na hodine prvouky učili o spoločenstve mravcov a včiel. Aby žiaci získali
čo najviac vedomostí o týchto živočíchoch, tak si každý z nich pripravil projekt s rôznymi
zaujímavosťami a následne sa podelili so spolužiakmi o svoje nadobudnuté nové vedomosti.
Detičky pripravili naozaj krásne a zaujímavé projekty, ktoré im teraz zdobia vchod do triedy.