Naši budúci prváci

V dňoch 8. – 9. 4. sa na našej škole konal zápis budúcich prváčikov. Predškoláci prichádzali do školy s veľkým elánom a plní očakávaní, čo ich v škole čaká. Pani učiteľky ich privítali s veľkým úsmevom na tvári. V krásnych prváckych triedach ich čakali aktivity a úlohy zamerané na preverenie manuálnych, vedomostných, ale aj tvorivých schopností. Budúci prváčikovia ich excelentne zvládli na jednotku s hviezdičkou. Pre rodičov bolo nachystané malé občerstvenie a po úspešnom zápise si každý predškolák odniesol domov darček a fotografiu na pamiatku.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na našich budúcich prváčikov v septembri.