Naši úspešní recitátori na Jazykovom kvete

Naša škola sa už  niekoľko rokov pravidelne zapája do súťaže Jazykový kvet. Ani tento ročník nebol výnimkou, no z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie sa krajské semifinále  konalo netradičnou formou – žiaci súťažili formou vlastných videonahrávok.

Máme šikovných jazykovo aj umelecky nadaných žiakov, čoho dôkazom sú úspešní recitátori v ruskom i anglickom jazyku - postupujúci do krajského finále.

V ruskom jazyku boli úspešné naše ôsmačky Sabina Madrászová (VIII.A) a Miriam Ružíková (VIII.B).  Obe súťažili v kategórii poézia - próza – prevzatá tvorba.  V rovnakej kategórii – rusky hovoriacich žiakov,  nás bude vo finále reprezentovať Oliver Farkaš (5.A). Všetkých menovaných žiakov pripravovala na súťaž pani učiteľka A. A. Farkashová.

V anglickom jazyku, ktorý je už tradične najzastúpenejšou kategóriou, sa z množstva súťažiacich do krajského finále prebojovala Lucia Széplakyová (VIII.A)  v kategórii poézia- próza- prevzatá tvorba. Lucka je zverenkyňou pani učiteľky S. Kuttnerovej.

Ďakujeme úspešným žiakom za reprezentáciu našej Bethlenky,  ako aj ich rodičom za technickú pomoc pri videonahrávkach. Prajeme veľa šťastia na krajskom finále, ktoré sa uskutoční v apríli.

Autor článku: Mgr. Stanislava Kuttnerová