Naši víťazi krajského finále Jazykového kvetu

O vynikajúcej úrovni vyučovania cudzích jazykov na našej škole svedčia aj úspechy našich žiakov na rôznych súťažiach. Jednou z nich je aj jazykovo – umelecká súťaž Jazykový kvet, do ktorej sa pravidelne zapájame.  Ani tento ročník nebol výnimkou.  

Máme šikovných jazykovo aj umelecky nadaných žiakov, čoho dôkazom sú skvelé úspechy  v ruskom i anglickom jazyku.  V apríli sa konalo krajské finále súťaže, do ktorého sa prebojovali naši recitátori zo semifinálového kola. Výsledkom  sú až tri zlaté a jedna bronzová priečka.

V ruskom jazyku sa stala  víťazkou Miriam Ružíková (VIII.B).  Na 3.mieste skončila Sabina Madarászová (VIII.A). Obe súťažili v kategórii poézia- próza – prevzatá tvorba.  V rovnakej kategórii – rusky hovoriacich žiakov,  sa stal víťazom Oliver Farkaš (5.A). Všetkých menovaných žiakov pripravovala na súťaž p.uč. A.A. Farkashova.

V anglickom jazyku z množstva súťažiacich najviac zaujala porotu Lucia Széplakyová (VIII.A), ktorá zvíťazila v kategórii poézia- próza- prevzatá tvorba. Lucka je zverenkyňou p.uč. S. Kuttnerovej.

Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiakov a víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole  súťaže!

Autor článku: Mgr. Stanislava Kuttnerová