Naši žiaci na okresnom kole OAJ s výbornými výsledkami

Dňa 13. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré bolo netradičné z troch hľadísk podobne ako vlani. Prvým bolo, že podobne ako väčšina súťaží v súčasnosti sa uskutočnilo dištančnou čiže online formou. Druhým bol fakt, že za organizáciu okresného kola prevzala plnú zodpovednosť celoslovenská komisia OAJ, ktorá zostavovala a vyhodnocovala úlohy. Tretím bol fakt, že ústna časť úplne odpadla a výsledkové listiny sa zostavovali iba na základne výsledkov písomnej časti. V tej museli súťažiaci preukázať svoje vedomosti z gramatiky a slovnej zásoby a svoje zručnosti pri čítaní a počúvaní s porozumením, pričom na celý test mali časový limit 35 minút.

S týmito sťaženými podmienkami si veľmi dobre poradili obaja naši reprezentanti. Teo Stern (VII.B) sa v náročnej konkurencii v kategórii 1A (ročníky 4.-7.)  nestratil a stal sa úspešným riešiteľom OK.

Ešte väčší úspech sa podaril nášmu želiezku v ohni v kategórii 1B (žiaci ročníkov 8 a 9) žiakovi IX.A triedy Maximovi Madleniakovi, ktorý skončil na vynikajúcom 2. mieste a stal sa náhradníkom do krajského kola OAJ, keďže doň postupuje len víťaz.

Obidvom reprezentantom srdečne blahoželáme a sme hrdí na to, že máme na škole takéto veľké jazykové talenty. Keďže pre Maxima ako deviataka to bol posledný ročník OAJ, ktorého sa mohol zúčastniť, prajeme mu veľa šťastia a úspechov na vysnívanej strednej škole.

Mgr. Roman Kuttner