Naši žiaci s výbornými výsledkami na medzinárodnej skúške Cambridge B1 PET

V školskom roku 2022/23 sa naša škola opäť zapojila do prípravy žiakov na medzinárodnú skúšku Cambridge B1 PET v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava, ktorá prevzala agendu British Council a zastrešuje všetky akreditované medzinárodné certifikované skúšky Cambridge. Od septembra sa mohli žiaci 7. - 9. ročníka zapojiť do krúžkovej činnosti pripravujúcej na skúšku pod vedením Mgr. Hečkovej a Mgr. Kuttnera. O krúžok bol mimoriadny záujem a aj žiaci, ktorí sa samotnej skúšky nezúčastnili, uviedli, že im samotná príprava dala veľmi veľa vedomostí a zlepšili sa im jednotlivé kompetencie.
Dňa 14.6. 2023 sa v centrále jazykovej školy International House uskutočnila samotná skúška, ktorej sa napokon zúčastnilo 7 žiakov našej školy. Počas skúšky, ktorá trvala takmer 5 hodín, museli preukázať svoje kompetencie v čítaní a počúvaní s porozumením, komunikačné kompetencie počas diskusie pod vedením zahraničného lektora, ako aj zručnosti písania pri vyjadrovaní názoru na danú tému a odpisovaní na list kamaráta. Skúška ich preverila nielen po jazykovej, ale aj osobnostnej stránke, keďže sa museli popasovať so stresom, novým cudzím prostredím pod vedením neznámych učiteľov a lektorov.
Naši žiaci sa s týmito podmienkami popasovali bravúrne a samotnú skúšku zvládli fantasticky, keďže až 5 zo 7 žiakov získalo dokonca úroveň B2, čo je medzinárodne uznaná úroveň porovnateľná s maturitnou skúškou. Na získanie tejto úrovne nesmeli žiaci stratiť viac ako 10 bodov z celkového počtu 170 bodov. Zvyšní dvaja zvládli výborne samotnú skúšku a získali požadovanú úroveň B1. Berúc do úvahy, že ide o žiakov základnej školy, v drvivej väčšine žiakov 7. ročníka, považujeme tento výsledok za fenomenálny. Sme hrdí na žiakov našej školy, na ich prístup a dosiahnuté výsledky, ktoré svedčia o vysokej úrovni vyučovania anglického jazyka na našej škole a fundovanosti našich pedagógov. Vďaka patrí vedeniu školy za pomoc a podporu pri príprave na skúšku a jazykovej škole International House Bratislava na čele s pani riaditeľkou Loviškovou, s ktorou bola od začiatku do konca výborná spolupráca a komunikácia.
Zoznam žiakov, ktorí sa zúčastnili skúšky a získali certifikát na úrovni B1/B2
Nina Borovicová- 7.a
Matej Dobiáš- 7.a
Diana Kocsisová- 7.a
Albert Kiss- 7.b
Adam Pinke- 7.b
Alex Beke- 7.c
Samuel Dobiáš- 8.b