Naši žiaci s výbornými výsledkami na medzinárodnej skúške Cambridge B1 PET

V tomto školskom roku nadviazala naša školu spoluprácu s jazykovou školou International House Bratislava, ktorá prevzala agendu British Council a zastrešuje všetky akreditované medzinárodné certifikované skúšky Cambridge. Od septembra sa mohli žiaci 7. - 9. ročníka zapojiť do krúžkovej činnosti pripravujúcej na skúšku B1 PET pod vedením Mgr. Mokrášovej a Mgr. Kuttnera. O krúžok bol mimoriadny záujem a aj žiaci, ktorí sa samotnej skúšky nezúčastnili, uviedli, že im samotná príprava dala veľmi veľa vedomostí a zlepšili sa im jednotlivé kompetencie.

Dňa 15.6. 2022 sa v centrále jazykovej školy International House uskutočnila samotná skúška, ktorej sa napokon zúčastnilo 17 žiakov. Počas skúšky, ktorá trvala takmer 5 hodín, museli preukázať svoje kompetencie v čítaní a počúvaní s porozumením, komunikačné kompetencie počas diskusie pod vedením zahraničného lektora, ako aj zručnosti písania pri vyjadrovaní názoru na danú tému a odpisovaní na list kamaráta. Skúška ich preverila nielen po jazykovej, ale aj osobnostnej stránke, keďže sa museli popasovať so stresom, novým cudzím prostredím pod vedením neznámych učiteľov a lektorov. Naši žiaci sa s týmito podmienkami popasovali bravúrne a samotnú skúšku zvládli fantasticky, keďže až 15 zo 17 žiakov získalo až úroveň B2, čo je medzinárodne uznaná úroveň porovnateľná s maturitnou skúškou. Na získanie tejto úrovne nesmeli žiaci stratiť viac ako 10 bodov z celkového počtu 170 bodov.  Zvyšní dvaja zvládli výborne samotnú skúšku a získali požadovanú úroveň B1. Berúc do úvahy, že ide o žiakov základnej školy, možno tento úspech považovať za fenomenálny. Sme hrdí na žiakov našej školy, na ich prístup a dosiahnuté výsledky, ktoré svedčia o vysokej úrovni vyučovania anglického jazyka na našej škole a fundovanosti našich pedagógov. Vďaka patrí vedeniu školy za pomoc a podporu pri príprave na skúšku a jazykovej škole International House Bratislava na čele s pani riaditeľkou Loviškovou, s ktorou bola od začiatku do konca výborná spolupráca a komunikácia.

Zoznam žiakov, ktorí sa zúčastnili skúšky a získali certifikát na úrovni B1/B2

Šimon Baťo- 9.b

Ema Botková- 9.a

Bianka Buranská- 8.a

Martin Dávid- 9.b

Wanda Gaál- 8.b

Šimon Glič- 9.b

Michal Javorčík- 9.c

Michal Kelle- 8.a

Martin Krištof- 7.a

Aneta Lampertová- 9.c

Maxim Madleniak- 9.a

Karin Pintérová- 9.b

Ivan Polák- 9.b

Miriam Ružíková- 9.b

Teo Stern- 7.b

Lucia Széplakyová- 9.a

Tobias Slávik- 7.a