Navštívili sme Múzeum holokaustu v Seredi

Dňa 2.júna 2023 sa žiaci 9.A a 9.B triedy  zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Svoje teoretické poznatky z hodín dejepisu si obohatili návštevou miesta, kde sa odohrávali tragické udalosti druhej svetovej vojny. Múzeum je zriadené v priestoroch zrekonštruovaných barakov, v ktorých slovenskí Židia vykonávali nútené práce a odkiaľ boli prepravovaní do neslávne známych táborov smrti.

Po príchode do múzea sme si pozreli  dokumentárny film s emotívnym životným príbehom preživšej  holokaustu. V spomienkach sa vrátila k strašným zážitkom, ktoré prežila ako dieťa a bola svedkom zverstiev páchaných na svojich rodičoch a príbuzných. Pracovníci múzea si pre nás pripravili aj prezentáciu spojenú s prednáškou na tému „Úteky z táborov smrti.“

Prezreli sme si expozície múzea, v ktorých sa nachádzajú dobové fotografie, dokumenty či zrekonštruované dielne pracovného tábora, v ktorých Židia izolovaní od spoločnosti a prežívali svoj každodenný smutný údel. Vo vonkajšom areáli sme mali možnosť vidieť zachovaný vagón, ktorý bol používaný na transporty do vyhladzovacích táborov.

Veríme, že exkurzia na toto pietne miesto podnietila našu mládež k odmietnutiu extrémizmu v akejkoľvek podobe. Je dôležité vedieť sa poučiť z chýb minulosti a urobiť všetko pre to, aby sa tragédia, akou bol holokaust už  nikdy nezopakovala.

Autor článku: Mgr. Stanislava Kuttnerová

Foto: Milan Lampert