Nesmierne úspešný ročník okresného kola Pytagoriády

Každoročne sa naša škola zapája do rôznych súťaží - výnimkou nie sú ani matematické.Tento školský rok sa väčšina z nich zrealizovala online formou. Ani okresné kolo Pytagoriády nebolo výnimkou.

Deti naozaj statočne bojovali, o čom svedčia aj fantastické umiestnenia našich žiakov.

Pytagoriáda P3 mala najpočetnejšie zastúpenie Bethleňákov. Krásne tretie miesto si vybojoval Ján Kubiček (3.B), štvrtú priečku obsadil Roman Danys (3.C), úspešnými riešiteľmi boli: Daniel Kovács (3.C), Tereza Széplakyová (3.A), Lukáš Bórik (3.C), Marko Szücs (3.C), Samuel Botka (3.B), Martin Evanič (3.B). Za úspechmi našich tretiakov je práca pani učiteliek: Mgr. Silvie Kraslanovej, Mgr. Janky Šimunkovej, Mgr. Adriany Baloghovej a Mgr. Marty Szabovej.

V Pytagoriáde P4 si „striebornú medailu“ vybojovala Emma Kasášová (4.C). Úspešnými riešiteľkami bola  Paulína Mészárosová (4.C) a Emma Risznerová (4.C). Žiačky pripravovali pani učiteľky  Mgr. Mária Ledvinská a Mgr. Natália Šimonová.

Fantasticky si počínali aj naši piataci – úspešnými riešiteľmi sa stali – Samuel Guštara (5.A), Nina Borovicová (5.A) a Filip Rezníček (5.A).  Príprave detí sa venovala pani učiteľka PaedDr. Ľudmila Trstenovičová..

Nedali sa zahanbiť ani naši šiestaci, kde sme mali dvoch úspešných riešiteľov – Eduarda Maneta (6.B) a Viktora Töröka (6.B). Chlapcom sa skvele venoval pán zástupca Mgr. Róbert Jonáš.

Siedmakov zastupoval Ivan Polák (7.B), ktorý si vybojoval dvojnásobnú zlatú priečku v P7 a P8. Vďaka za perfektnú prípravu patrí pani učiteľke PaedDr. Beáte Macákovej.

Všetkým mladým matematickým talentom zo srdca blahoželáme a veľmi pekne ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej Bethlenky! Pedagógom patrí veľká vďaka za precíznu prípravu.