Netradičná hodina ANJ v 8.a

Dňa 12.marca sa uskutočnila netradičná hodina ANJ v 8.a triede. Na hodine boli totiž okrem žiakov 8.A9.A zapojených do projektu e-twinning aj ich partneri z Portugalska. Cieľom vyučovacej hodiny bolo spoznať významné miesta a turistické zaujímavosti na Slovensku a v Portugalsku. Každá krajina mala pripravenú pútavú prezentáciu o svojej krajine. Našu krajinu krásnymi prezentáciami predstavili Lucia Széplakyová (8.A), Kornélia Košťálová (9.A) a Tamara Štrbíková (8.A).

Po pútavých prezentáciách si žiaci každej krajiny pripravili otázky, ktoré smerovali na ich rovesníkov. Žiakov zaujímalo, či sa aj žiaci v Portugalsku učia dištančne. Zistili sme, že aj oni sa učia z domu a väčšina by sa rada vrátila do školy, čo potvrdili aj naši žiaci.

Porovnávali sme počasie u nás a u nich a záverom bolo, že je to v súčasnosti podobné, akurát u nás je chladnejšie. Ďalej si žiaci vymenili informácie o svojich mestách a zaujímavých miestach v nich, o veľkonočných zvykoch a tradíciách, o obľúbených národných jedlách - o tom, čo majú na svojej krajine najradšej.

Naši žiaci boli počas celej hodiny aktívni, pýtali sa a pohotovo odpovedali na otázky. Čas vyhradený na hodinu rýchlo vypršal. Žiaci boli očividne spokojní s možnosťou aspoň takýmto spôsobom sa stretnúť a komunikovať s rovesníkmi z inej krajiny, zistiť, čo majú spoločné a čo rozdielne.

Žiaci obidvoch krajín si želajú čo najskorší návrat do školy a k normálnemu životu bez obmedzení. Takisto vyjadrili prianie, aby sa niekedy v budúcnosti stretli aj naživo a navštívili svoje krajiny, ktoré sú obe nádherné a plné výnimočných ľudí. Žiaci dostali v rámci projektu na domácu úlohu vytvoriť prezentácie alebo fotokoláže o svojich veľkonočných zvykoch a tradíciách.