Nové termíny prijímacieho konania

Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka! Čaká Vás náročný mesiac po návrate do školy.  Na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 4.1.2021 sa zmenili termíny prijímacieho konania nasledovne:

Prvé kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) – 3.-4. mája

Prvé kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) – 10.-11. mája

Talentové skúšky  1. termín –  5. - 7. mája

Talentové skúšky  2. Termín – 12. – 14. mája

Termíny a formu prijímacích skúšok upresní každá stredná škola vo svojej pozvánke. Želáme Vám úspešné  absolvovanie prijímacích skúšok.