Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Nové Zámky za rok 2021

Dňa 15.06.2022 sa uskutočnilo Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Nové Zámky za rok 2021. V Dome kultúry v Nových Zámkoch sa každoročne stretávajú tí najlepší a najtalentovanejší mladí ľudia, ktorí získali skvelé umiestnenia v krajských, celoslovenských alebo v medzinárodných súťažiach. Našu Bethlenku zastupovalo niekoľko žiačok a žiakov, ktorí sú veľkou pýchou našej školy. Ocenení žiaci Bethlenky boli: Oliver Farkaš (6.A) - pripravovala: pani učiteľka Anna Alexandrova Farkashová, Emma Kasášová (5.C) - pripravovala: PaedDr. Oľga Kasášová, Sofia Mária Kasášová (VIII.A) - pripravovali: PaedDr. Oľga Kasášová a Mgr. Stanislava Kuttnerová, Lucia Széplakyová (IX.A) - pani učiteľka Mgr. Stanislava Kuttnerová, Gabriel Suchý (IX.C) - pani učiteľka Anna Alexandrova Farkashová, Miriam Ružíková (IX.B) - pripravovala: Anna Alexandrova Farkashová.  Z rúk pána primátora PhDr. Mgr.art. Otokara Kleina si prevzali diplomy a poháre so svojím vygravírovaným menom.
Všetky tieto deti sa - okrem bežných školských povinností - pripravujú aj na rôzne olympiády, umelecké a iné súťaže, čím šíria dobré meno školy, mesta, kraja. Šikovným a pracovitým deťom srdečne blahoželáme a ďakujeme za excelentnú reprezentáciu Bethlenky, mesta Nové Zámky a Nitrianskeho kraja. Prajeme im veľa zdravia a energie do ďalších súťaží!
 
PaedDr. Oľga Kasášová