Oceňovanie reprezentantov školy

Každoročnou tradíciou našej školy je záverečné oceňovanie najúspešnejších žiakov školy, ktorí v tomto školskom roku  dosiahli vynikajúce umiestnenia v okresných, krajských a celoslovenských kolách. V tomto roku bolo ocenených 40 žiakov, ktorí v predmetových olympiádach a literárnych súťažiach úspešne reprezentovali Bethlenku. Nezaostali ani športovci. 36 športovcov bolo vyhodnotených za úspešnú reprezentáciu v kolektívnych súťažiach. Všetkým našim oceneným srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a želáme v ďalších rokoch naďalej množstvo vynikajúcich úspechov. Ďakujeme všetkým sponzorom (Rodičovské združenie BETHLENKO, Pekáreň Juraj Oremus, Slovkvet Branislav Oremus, Pán Kucharovič – ľadová dreň, Zmrzlina Jadran), ktorí nám umožnili zorganizovať túto peknú akciu a spríjemnili popoludnie chutným osviežením.