Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

Dňa 17.5. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Aj Betlenka tam mala svoje zastúpenie v podobe troch súťažiacich – Nelky Mlinarčíkovej z III.C ( I. kat. ), Danka Suchého zo IV.B ( II. kat. ) a Aničky Buffovej z IX.A ( III. kat.). Naši speváci sa v plejáde cca 45-tich najlepších spevákov okresu určite nestratili a boli veľmi dôstojnými reprezentantami našej školy. Z každej kategórie postupoval do krajského kola len jeden najlepší spevák. S radosťou a hrdosťou môžem oznámiť, že tretiu kategóriu VII. až IX. ročníky vyhrala naša žiačka Natália Anna Buffová. Budeme jej všetci držať palce, aby sa jej podobne darilo aj v krajskom kole, ktoré by malo prebehnúť do 9. júna.  Veľká  vďaka patrí aj môjmu kamarátovi Marošovi Hralovi, ktorý našim spevákom pomohol s harmonikovým doprovodom.

Mgr. Štefan Prešinský