Olympiáda ľudských práv

Dňa 12. júna 2019 naša Bethlenka zorganizovala Olympiádu ľudských práv. Realizoval sa už 14. ročník tejto zaujímavej akcie. Každoročne sa ho zúčastňujú žiaci siedmeho ročníka. Skvelým učebným materiálom k problematike práv je i Chodba tolerancie a ľudských práv, ktorá je nainštalovaná na druhom poschodí našej školy. Využívajú ju malí i veľkí žiaci. Obdivné a uznanlivé slová obdržala aj od rodičov, starých rodičov a priateľov Bethlenky.
V tomto ročníku sa do olympiády zapojili žiaci z troch tried siedmeho ročníka.
Olympiáda pozostávala z troch častí:
V prvej časti deti mohli získať za presnosť odpovedí plný počet bodov. Bola zameraná na teoretické znalosti z problematiky ľudských práv. Bonusové body mohli maši olympionici získať za rýchlosť vypracovania testu.
Druhá časť olympiády sa sústredila na kreativitu našich detí. Inšpirovaní ľudskými právami vyrábali propagačné plagáty. Výstrižkami z časopisov a vlastnými kresbami ich krásne dotvorili.
Tretia  etapa bola prezentačná. Žiaci pripravený projekt odprezentovali. Zdôraznili potrebu využívania základných ľudských práv a slobôd.

Všetci pracovali s plným nasadením a mali skvelý pocit z dobre vykonanej práce. Tešíme sa, že môžeme aj takýmto spôsobom prehlbovať teoreticko – praktické vedomosti a zručnosti našich talentovaných žiakov. Víťazkami sa stali žiačky zo 7. A. Dievčatám srdečne blahoželáme! Druhú priečku obsadila 7. B trieda. Tretie miesto získala 7.C trieda.

Všetkým deťom ďakujeme za prípravu na olympiádu a prajeme im veľa ďalších úspechov v podobných súťažiach!

PaedDr. Oľga Kasášová