Olympijský odznak všestrannosti

Aj v tomto školskom roku si naši žiaci a žiačky 6. - 9. ročníka zmerali sily v šiestich športových disciplínach prostredníctvom Olympijského odznaku všestrannosti. Všetkých 105 zúčastnených získalo zaslúženú odmenu vo forme certifikátu. Tí najlepší si odnášajú aj Olympijský odznak všestrannosti.

Zlatý odznak si vybojovali títo žiaci a žiačky: Chiara Kovačicová z 9.A, Sebastián Fazekas z 8.B

Strieborný odznak získali títo žiaci a žiačky: Nicolas Járik 7.A, Kiara Szarvasová 7.A, Tereza Poništová 7.C, Daniela Szuszeková 7.C, Matej Dobiáš 8.A, Lara Lizáková 8.A, Haralampos Alexandros Timpilis 8.B, Taisiia Lapshun 9.B

Bronzový odznak si vezmú domov títo žiaci a žiačky: Patrik Lencsés 6.C, Viktor Lencsés 6.C, Nathan Szabo 6.C, Vivien Almásiová 7.A, Matúš Glič 8.C, Karolína Juhászová 8.C, Caroline Uhrinová 8.C, Marcus Kuki 8.B, Dávid Szabó 8.A, Richard Sipos 9.A, Lucia Villemová 9.A, Samuel Dobiáš 9.B, Teo Stern 9.B, Alexandra Szekeresová 9.B, Teodor Várnagy 9.B

OLOV je športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru a jeho cieľom je podporiť všestranný pohybový rozvoj detí a motivovať ich  k pravidelnému športovaniu.

Všetkým žiakom  a žiačkam srdečne gratulujeme a veľká vďaka patrí aj všetkým vyučujúcim telesnej výchovy za pomoc a spoluprácu.

 Mgr. Anikó Decsi