Olympijský odznak všestrannosti

Naši žiaci a žiačky 6. - 9. ročníka si v tomto školskom roku navzájom zmerali sily v šiestich športových disciplínach prostredníctvom Olympijského odznaku všestrannosti, za čo získali zaslúženú odmenu vo forme certifikátu. Tí najlepší dostali aj odznak všestrannosti: - zlatý odznak si vybojoval 1 žiak, strieborný odznak získalo 6 žiakov a bronzový odznak si vezme domov 12 žiakov. 

OLOV je športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru a jeho cieľom je podporiť všestranný pohybový rozvoj detí a motivovať ich  k pravidelnému športovaniu.

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme a veľká vďaka patrí aj všetkým vyučujúcim telesnej výchovy za pomoc a spoluprácu. 

 Mgr. Anikó Decsi